Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
139
Opnamef
uncties
4
9
Selecteer uren of minuten met de vierwegbesturing (45) 
en stel de tijd in met de vierwegbesturing (23). 
Druk op de 4 toets om de instelling te voltooien. 
10
Selecteer [Opnamen starten] met de vierwegbesturing (23) 
en druk op de 4 toets. 
De camera is klaar om een reeks intervalopnamen te maken. 
11
Druk de ontspanknop tot halverwege in. 
Het autofocussysteem treedt in werking. 
De scherpstelling bij intervalopnamen is vergrendeld in deze positie. 
12
Druk de ontspanknop helemaal in. 
Als [Int opname starten] is ingesteld op [Nu], zal de eerste opname 
gemaakt worden. Als ingesteld op [Tijdstip], start de opname op de 
ingestelde tijd. 
Bij het maken van meerdere opnamen worden de opnamen gemaakt 
met het in stap 3 ingestelde interval. 
Druk op de 3 toets om het maken van de opname te annuleren. 
Nadat het ingestelde aantal opnamen is gemaakt, verschijnt de tekst 
[Intervalopnamen voltooid] en keert de camera terug naar de stand-by 
stand. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 139  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM