Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
140
Opnamef
uncties
4
U kunt een opname maken door dubbelopnamen te maken en ze samen 
te voegen tot een enkele opname. 
1
Selecteer [Dubbelopnamen] in het [A Opnamemodus 2] 
menu, en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Dubbelopnamen] wordt weergegeven.
2
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor het selecteren van 
[Aantal opnamen], en druk op de vierwegbesturing (5). 
• Zie “Intervalvideo” (p.147) voor informatie over intervalopnamen 
in de C stand.
• Als de functiekiezer van de hoofdschakelaar tijdens het maken van de 
opnamen gedraaid is, worden de reeds genomen beelden opgeslagen en 
eindigt het maken van intervalopnamen. 
• [Enkelbeeldopname] wordt gebruikt ongeacht de huidige instelling van de 
transportstand. 
• Als het onderwerp niet scherp kan worden gesteld terwijl de scherpstelstand 
is ingesteld op l of kan de vorige verwerking van een opname niet 
worden voltooid voordat de volgende opname wordt gemaakt, dan wordt 
wellicht geen opname gemaakt. 
• Hoewel alle opnamen die u maakt verschijnt met momentcontrole, kunnen ze 
niet worden vergroot, gewist of opgeslagen in RAW-formaat. 
• Het beeldscherm gaat uit tijdens de intervallen tussen de opnamen. 
• Als de functie Automatisch Uitschakelen de camera voor de intervalopname 
uitschakelt, slaat de camera automatisch terug aan als het bijna tijd is voor 
een volgende opname. 
Gebruik bij intervalopnamen de optionele netvoedingsadapter kit of plaats een 
volledig opgeladen batterij. Als de batterij niet voldoende opgeladen is, kan 
deze tijdens de intervalopname leeg raken waardoor het opnemen stopt. 
Dubbelopnamen
Dubbelopnamen is niet beschikbaar in de volgende situaties. 
• als Z (HDR-nachtbeeld) van H stand, of C stand ingesteld is 
• wanneer intervalopname, digitale filter of HDR-opname is ingesteld 
K-30_OPM_DUT.book  Page 140  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM