Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
141
Opnamef
uncties
4
3
Wijzig het aantal opnamen met 
de vierwegbesturing (23) en druk 
op de 4 knop. 
Kies 2 tot 9 opnamen. 
4
Selecteer [Auto LW-instelling] met de vierwegbesturing (23). 
Selecteer P of O met de vierwegbesturing (45). 
Als u O kiest, wordt de belichting aan het aantal opnamen aangepast. 
5
Selecteer [Opnamen starten] met de vierwegbesturing (23) 
en druk op de 4 toets. 
De camera is klaar om een serie opnamen te maken. 
6
Maak de opname.
De samengestelde opname wordt elke keer dat de ontspanknop 
ingedrukt wordt in de momentopname getoond.
Tijdens momentcontrole kunnen de volgende handelingen worden 
verricht. 
Beschikbare bewerkingen
Het scherm van Stap 3 wordt weer getoond als bovenstaande 
handelingen uitgevoerd zijn of als het ingestelde aantal opnmen 
bereikt is.
U
/i-knop
Verwijdert de opnamen die tot op dat moment gemaakt 
werden, en maak opnieuw opnamen vanaf het eerste 
kader.
3
-knop
Slaap opnamen die tot op dat moment gemaakt werden 
op en annuleert het maken van opnamen.
MENU
2
2
OK
Annul.
Annul.
Dubbelopnamen
Dubbelopnamen
maal
maal
Opnamen starten
Opnamen starten
OK
OK
Aantal opnamen
Aantal opnamen
Auto LW-instelling
Auto LW-instelling
K-30_OPM_DUT.book  Page 141  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM