Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
145
Opnamef
uncties
4
11
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor het selecteren van 
Q
 of R, en druk op de 4 knop. 
12
Druk op de knop 3. 
De camera is gereed voor het opnemen van video. 
1
Zet de functiekiezer op C.
Live weergave voor het maken van video-opnamen wordt weergegeven. 
2
Bekijk het onderwerp op de 
monitor. 
Wijzig de belichtingsinstelling 
waar nodig.
Q
Maakt gebruik van Video Shake Reduction. (standaardinstelling)
R
Maakt geen gebruik van Video Shake Reduction.
U kunt de instellingen, beschreven in dit deel, ook via het bedieningspaneel 
instellen. 
Video-opnamen maken
10'30"
10'30"
Movie SR
Beschikbare opnametijd
Niveau opnamegeluid
K-30_OPM_DUT.book  Page 145  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM