Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
146
Opnamef
uncties
4
Beschikbare bewerkingen
3
Druk de ontspanknop tot halverwege in. 
Het autofocussysteem treedt in werking. 
Als de scherpstel functiekiezer ingesteld is op \, draait u aan de 
scherpstelring tot het onderwerp scherp op het scherpstelscherm wordt 
weergegeven. 
4
Druk de ontspanknop helemaal in. 
Video-opname start.
Tijdens het opnemen van de video flikkert een rood P bovenaan rechts 
op het scherm.
5
Druk de ontspanknop opnieuw in.
Video-opname stopt.
E-knop aan de 
achterzijde (S)
Belichtingsinstelling c/a: Past de 
diafragmawaarde aan (alleen voor het 
opnemen). 
E-knop aan de voorzijde 
(R)
Belichtingsinstelling a: Past de sluitersnelheid 
aan.
m
-knop
´
 E-knop aan de 
achterzijde (S)
Belichtingsinstelling e/c: Pas de 
belichtingscorrectie aan (±2 LW).
Vierwegbesturing (2)
Belichtingsinstelling a: Past de 
gevoeligheidsinstelling aan.
• Als [Niveau opnamegeluid] is ingsteld op een waarde anders dan l (0), dan 
worden ook de bewegingsgeluiden van de camera opgenomen. Zet de 
camera bij het opnemen van video op een statief en voer verder geen 
handelingen met de camera uit zolang u opneemt. 
• De flitser is niet beschikbaar.
• Wanneer u een video opneemt met een beeldverwerkende functie, 
bijvoorbeeld digitale filter, kunnen bepaalde beelden uit de opgenomen video 
worden weggelaten. 
• Als de interne temperatuur van de camera tijdens het opnemen van video te 
hoog oploopt, wordt het opnemen mogelijk stopgezet om de elektronica te 
beschermen. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 146  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM