Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
147
Opnamef
uncties
4
Neemt stilstaande beelden met een ingestelde tussentijd en slaat dit op 
als een enkel videobestand (Motion JPEG bestandsextensie: .AVI). 
De volgende items kunnen worden ingesteld. 
• Ongeacht de instelling van de scherpstelstand wanneer u een video 
opneemt, begint de opname wanneer de ontspanknop volledig ingedrukt is, 
ook al is het onderwerp niet scherp. 
• U kunt een video opnemen van maximaal 4 GB of 25 minuten. Als de SD-
geheugenkaart vol is, stopt het opnemen en wordt de video opgeslagen. 
• De schermweergave in de C stand is ingesteld overeenkomstig de [Live 
weergave] instelling, gemaakt in het [A Opnamemodus 4] menu. (p.120)
• U kunt de functies instellen voor wanneer de e-knop aan de voorzijde/
achterzijde of de knop d wordt gebruikt in [Instelling e-knoppen] van 
het [A Opnamemodus 4] menu. (p.181)
• Het verdient aanbeveling om de optionele netvoedingsadapterset te 
gebruiken als u van plan bent gedurende langere tijd op te nemen. 
• U kunt voor het opnemen van video's ook gebruik maken van een optionele 
afstandsbediening. (p.133) Druk op de vierwegbesturing (5) in C stand 
voor het weergeven van het scherm voor het instellen van het gebruik van de 
afstandsbediening in plaats van het normale instellingenscherm voor de 
transportband. 
Intervalvideo
Interval
Selecteer 3 sec., 5 sec., 10 sec., 30 sec., 1 min., 5 min., 
10 min., 30 min., of 1 uur. 
Opnametijd
Stel de duur van de opnamen in van 12 seconden tot 99 uur. 
De in te stellen tijd varieert afhankelijk van de [Interval] 
instelling. 
Int opname 
starten
Selecteer of u de eerste opname nu wilt maken, of op een 
ingesteld tijdstip. Door [Nu] te selecteren, start de opname 
onmiddellijk. Als [Tijdstip] geselecteerd is, stelt u de [Begintijd] 
in.
Begintijd
Stelt de tijd in waarop de opname start.
Intervalvideo is alleen beschikbaar als de functiekiezer ingesteld is op C. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 147  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM