Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
148
Opnamef
uncties
4
1
Selecteer [Intervalvideo] in het [C Video 1] menu en druk op 
de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Intervalvideo] verschijnt.
2
Selecteer [Interval] met de vierwegbesturing (23) en druk op 
de vierwegbesturing (5). 
3
Selecteer het opname-interval met 
de vierwegbesturing (23) en druk 
op de knop 4. 
4
Selecteer [Opnametijd] met de vierwegbesturing (23) en 
druk op de vierwegbesturing (5). 
5
Selecteer uren, minuten, of seconden met de 
vierwegbesturing (45) en stel de tijd in met de 
vierwegbesturing (23). 
Druk op de 4 toets om de instelling te voltooien. 
6
Selecteer [Int opname starten] met de vierwegbesturing (23) 
en druk op de vierwegbesturing (5). 
7
Selecteer [Nu] of [Tijdstip] met de vierwegbesturing (23) en 
druk op de 4 toets. 
Als u [Nu] heeft geselecteerd, ga dan verder met stap 10. 
8
Selecteer [Begintijd] met de vierwegbesturing (23) en druk 
op de vierwegbesturing (5). 
MENU
OK
00:00'12"
00:00'12"
Annul.
Annul.
Intervalvideo
Intervalvideo
3sec
3sec
Nu
Nu
Opnamen starten
Opnamen starten
OK
OK
Interval
Interval
Opnametijd
Opnametijd
Int opname starten
Int opname starten
Begintijd
Begintijd
K-30_OPM_DUT.book  Page 148  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM