Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
149
Opnamef
uncties
4
9
Selecteer uren of minuten met de vierwegbesturing (45) en 
stel de tijd in met de vierwegbesturing (23). 
Druk op de 4 toets om de instelling te voltooien.
10
Selecteer [Opnamen starten] met de vierwegbesturing (23) 
en druk op de 4 toets.
De camera is gereed voor het opnemen van video. 
11
Druk de ontspanknop tot halverwege in. 
Het autofocussysteem treedt in werking. 
12
Druk de ontspanknop helemaal in. 
Als [Int opname starten] is ingesteld op [Nu], wordt de opname 
onmiddelijk gemaakt. Momentopname wordt getoond, en de monitor 
wordt uitgeschakeld. 
Nadat het ingestelde aantal opnamen is gemaakt, verschijnt de tekst 
[Intervalopnamen voltooid] en keert de camera terug naar de stand-by 
stand. 
U kunt opgenomen video weergeven in de weergavestand, op dezelfde 
manier als opgeslagen foto-opnamen. 
1
Selecteer een af te spelen video in het enkel beeld scherm van 
de weergavestand. 
Het eerste beeldje van de video wordt weergegeven op de monitor. 
Gebruik bij intervalvideo de optionele netvoedingsadapter kit of plaats een 
volledig opgeladen batterij. Als de batterij niet voldoende opgeladen is, kan 
deze tijdens de intervalvideo leeg raken waardoor het opnemen stopt. 
Video’s afspelen
K-30_OPM_DUT.book  Page 149  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM