Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
150
Opnamef
uncties
4
2
Druk op de vierwegbesturing (2).
De weergave van de video wordt gestart.
Beschikbare bewerkingen
Aan het einde van de video stopt de weergave en wordt het eerste 
beeldje opnieuw weergegeven.
Vierwegbesturing (2)
Last een pauze in of hervat de weergave. 
Vierwegbesturing (5)
Springt een beeldje vooruit (tijdens pauze).
Houd de 
vierwegbesturing (5) 
ingedrukt
Snel vooruit spoelen.
Vierwegbesturing (4)
Springt een beeldje achteruit (tijdens pauze).
Houd de 
vierwegbesturing (4) 
ingedrukt
Snel achteruit spoelen.
Vierwegbesturing (3)
Hiermee stopt u het afspelen.
Geeft het weergavepalet weer (indien gestopt). 
E-knop aan de 
achterzijde (S)
Pas het volume aan (6 niveaus).
M
-knop
Schakelt om tussen [Standaard infoweergave] en 
[Geen infoweergave]. 
m
-knop
Slaat de getoonde opname op als JPEG-bestand 
(tijdens pauze). (p.151).
• U kunt gebruikmaken van de optionele netvoedingskabel om op een tv of een 
ander AV-apparaat video-opnamen weer te geven. (p.225)
• QuickTime is nodig voor het afspelen van video's die overgezet zijn op een 
computer. (p.254)
10'00"
10'00"
K-30_OPM_DUT.book  Page 150  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM