Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
151
Opnamef
uncties
4
U kunt een enkel beeldje isoleren uit een video-opname en opslaan als 
JPEG-foto. 
1
Druk op de vierwegbesturing (2) in Stap 2 op p.150 
om de video te pauzeren.
2
Gebruik de vierwegbesturing 
(45) voor het weergeven van het 
kader om als stilstaandbeeld op te 
slaan. 
3
Druk op de m knop.
Het bevestigingsscherm voor opslaan verschijnt. 
4
Selecteer [Opslaan als] met de vierwegbesturing (23) en 
druk op de 4 toets. 
Het opgenomen beeld van de video wordt in JPEG-formaat opgeslagen.
Video-opnamen kunnen worden gesplitst en ongewenste segmenten 
kunnen worden gewist. 
1
Selecteer een af te spelen video in het enkel beeld scherm van 
de weergavestand. 
Het eerste beeldje van de video wordt weergegeven op de monitor. 
Een beeldje uit een video isoleren als foto
Video bewerken
10'00"
10'00"
90/18000
90/1800
Beeldnummer/Totaal
aantal beeldjes
K-30_OPM_DUT.book  Page 151  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM