Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
152
Opnamef
uncties
4
2
Druk op de vierwegbesturing (3). 
Het weergavepalet verschijnt. 
3
Gebruik de vierwegbesturing (2345) voor het selecteren 
van [ (Video bewerken), en druk op de 4 knop. 
Het videobewerkingsscherm verschijnt. 
4
Selecteerr een punt waar u de film 
wilt delen. 
Het eerste beeld op het scheidingspunt 
wordt bovenaan het scherm getoond. 
U kunt tot vier punten selecteren 
(gesplitst in vijf segmenten). 
Beschikbare bewerkingen
Ga verder naar Stap 8 als u geen enkel segment wilt wissen.
5
Druk op de U/i knop. 
Het scherm verschijnt waarop u het segment/de segmenten kunt 
selecteren dat/die u wil wissen.
Vierwegbesturing (2)
Geeft de video-opname weer of last 
een pauze in.
Vierwegbesturing (5)
Springt een beeldje vooruit (tijdens pauze).
Houd de vierwegbesturing 
(5) ingedrukt
Snel vooruit spoelen.
Vierwegbesturing (4)
Springt een beeldje achteruit (tijdens pauze).
Houd de vierwegbesturing 
(4) ingedrukt
Snel achteruit spoelen.
E-knop aan de achterzijde 
(S)
Pas het volume aan (6 niveaus).
M
-knop
Bevestigt/annuleert een splitspunt.
MENU
OK
1 0 ' 0 0 "
1 0 ' 0 0 "
0 0 ' 0 0 "
0 0 ' 0 0 "
INFO
Stoppen
Stoppen
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 152  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM