Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
153
Opnamef
uncties
4
6
Verplaats het geselecteerde beeld 
met de vierwegbesturing (45) en 
druk op de 4 knop. 
Het/de te wissen segment(en) is/zijn 
gespecificeerd. Mogelijk zijn meerdere 
segmenten gespecificeerd.
Druk op de 4 knop om de selectie te 
annuleren. 
7
Druk op de 3 knop. 
Opnieuw verschijnt het scherm dat werd weergegeven in stap 4. 
8
Druk op de 4 knop. 
Het bevestigingsscherm voor opslaan verschijnt. 
9
Selecteer [Opslaan als] met de 
vierwegbesturing (23) en druk 
op de 4 toets. 
De video wordt gesplitst op de 
gespecificeerde punten en de 
ongewenste segmenten worden gewist. 
De gesplitste video wordt dan 
opgeslagen als afzonderlijke bestanden 
en het weergavescherm verschijnt weer. 
• Geef de splitspunten op in chronologische volgorde vanaf het begin van de 
video-opname. Als u de geselecteerde splitspunten annuleert, annuleer ze 
dan elk in omgekeerde volgorde (vanaf het einde van de video tot het begin). 
U kunt de beelden niet als scheidingspunten selecteren en de selectie van 
de scheidingspunten niet annuleren in een andere volgorde dan de 
gespecificeerde volgorde. U kunt bijvoorbeeld de beelden voorafgaand aan 
het laatste geselecteerde beeld niet selecteren als een scheidingspunt 
wanneer u scheidingspunt selecteert.
• Video’s met een korte opnametijd kunnen niet worden gesplitst.
MENU
OK
1 0 ' 0 0 "
1 0 ' 0 0 "
0 0 ' 0 5 "
0 0 ' 0 5 "
Selecteer te verwijderen segm.
Selecteer te verwijderen segm.
MENU
OK
OK
OK
Slaat gesplitste film
Slaat gesplitste film
op als afzonderlijke bestanden
op als afzonderlijke bestanden
Annuleren
Annuleren
Opslaan als
Opslaan als
K-30_OPM_DUT.book  Page 153  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM