Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
156
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
Een bestandsindeling instellen
Instellen van bestandsformaat, opnameresolutie, kwaliteitsniveau, 
en kleurruimte van foto’s. 
1
Selecteren [Opname-instell. foto’s] in het 
[A Opnamemodus 1] menu, en druk op de 
vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Opname-instell. foto’s] verschijnt. 
2
Selecteer [Bestandsindeling], 
[JPEG-resolutie], [JPEG 
kwaliteitsniveau] of [Kleurruimte] 
met de vierwegbesturing (23) en 
druk op de vierwegbesturing (5).
van deze instellingen. 
3
Wijzig de instellingen met de vierwegbesturing (23) en druk 
op de 4 knop. 
4
Druk twee keer op de 3 knop. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven. 
• Het bestandsformaat, de JPEG-opnameresolutie en het JPEG-
kwaliteitsniveau kan eveneens met het bedieningspaneel gewijzigd worden. 
• Als het bestandsformaat, de JPEG-opnameresolutie of het JPEG-
kwaliteitsniveau gewijzigd wordt, dan wordt het aantal, dat met die instelling 
gemaakt kunnen worden op de monitor getoond. 
MENU
Opname-instell. foto's
Opname-instell. foto's
Bestandsindeling
Bestandsindeling
JPEG-resolutie
JPEG-resolutie
JPEG kwaliteitsniveau
JPEG kwaliteitsniveau
Kleurruimte
Kleurruimte
K-30_OPM_DUT.book  Page 156  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM