Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
157
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
U kunt het formaat van beeldbestanden instellen. 
Bestandsformaat
JPEG
Opnamen worden gemaakt in JPEG-formaat. (standaardinstelling)
U kunt de [JPEG-resolutie] en [JPEG kwaliteitsniveau] instellingen 
wijzigen. 
RAW
Maakt opnamen in een CMOS-zoekeruitvoerformaat dat zonder 
verwerking opgeslagen wordt. RAW-bestanden worden opgeslagen 
met het algemene RAW-bestanden worden opgeslagen in het DNG 
(Digital Negative) formaat dat voor algemene doeleinden ontwikkeld is 
door Adobe Systems.
Effecten zoals witbalans, aangepaste opname en kleurruimte worden 
niet op de gemaakte opnamen toegepast, maar wel als feitelijke, 
originele informatie opgeslagen Wanneer u het ontwikkelingsproces 
uitvoert met de [RAW-ontwikkeling] functie (p.221), kunt u met deze 
effecten JPEG-beelden maken.
RAW+
Captures images in both JPEG and RAW formats. Wanneer [1x voor 
bestandsform.] is toegewezen aan de knop V/Y, dan kunt u op de 
knop indrukken om de bestandsindeling tijdelijk te wijzigen en de 
opname in beide bestandsindelingen op te slaan. (p.186)
• Wanneer Digitale filter of HDR-opname geselecteerd is, dan wordt het 
bestandsformaat ingesteld op [JPEG] en kunt u dat niet wijzigen. Om het 
bestandsformaat te wijzigen, moet u deze functies uitschakelen. 
• Als de opnamestand ingesteld is op Z (HDR-nachtbeeld) van H, wordt de 
opname opgeslagen in JPEG-formaat, ongeacht de [Bestandsindeling] 
instelling. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 157  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM