Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
160
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
Instelling van de witbalans
Past de kleur van een beeld aan gebaseerd op het omgevingslicht zodat 
witte voorwerpen wit lijken. 
Onderdeel
Instelling
Kleurtemperatuu
F
Auto
De witbalans automatisch 
aanpassen. (standaardinstelling) Ca. 4000 tot 8000K
G
Daglicht
Voor het maken van opnamen bij 
zonlicht. 
Ca. 5200K
H
Schaduw
Voor het maken van opnamen in 
de schaduw. Hierdoor worden 
blauwe kleurzwemen in een 
opname verminderd. 
Ca. 8.000K
^
Bewolkt
Voor het maken van opnamen op 
bewolkte dagen.
Ca. 6.000K
J
Fluorescerend 
Licht
Voor het maken van opnamen 
met fluorescerend licht. Selecteer 
het type fluorescerend licht.
D Neonlicht - Daglicht kleuren
N Neonlicht - Daglicht wit
W Neonlicht - Koel wit
L Neonlicht - Warm wit
Ca. 6.500K
Ca. 5.000K
Ca. 4.200K
Ca. 3.000K
I
Lamplicht
Voor het maken van opnamen bij 
lampen of ander kunstlicht. 
Hierdoor worden rode 
kleurzwemen in een opname 
verminderd. 
Ca. 2.850K
L
Flitser
Voor het maken van opnamen 
met de ingebouwde flitser. 
Ca. 5.400K
f
Bij deze instelling handhaaft en 
versterkt u de kleurtoon van de 
lichtbron op de opname.
K
Manueel 1-3
Gebruik deze instelling voor het 
bij opnamen handmatig 
aanpassen van de witbalans aan 
het licht. Er kunnen tot drie 
instellingen opgeslagen worden.
K
Kleurtemperatuur
Gebruik dit voor het instellen van 
de waarde van de 
kleurtemperatuur.
K-30_OPM_DUT.book  Page 160  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM