Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
161
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
*1 De hierboven genoemde kleurtemperaturen (K) zijn bij benadering gegeven. 
Deze vertegenwoordigen geen exacte kleuren. 
*2 CTE= Color Temperature Enhancement (kleurtemperatuurverbetering).
1
Druk op de vierwegbesturing (3) in standbystand. 
Het Witbalans instelscherm verschijnt. 
De laatst gemaakte opname wordt in de achtergrond getoond. 
2
Gebruik de vierwegbesturing (45) 
om de witbalans te selecteren. 
Als J geselecteerd is, drukt u op de 
vierwegbesturing (3) en gebruikt u de 
vierwegbesturing (45) voor het 
selecteren van D, N, W, of L. 
Ga verder naar Stap 6 als u geen 
parameters wilt wijzigen. 
Beschikbare bewerkingen
3
Druk op de M knop. 
Het scherm voor het fijn afstemmen wordt weergegeven. 
De witbalans staat vast op F in n en H standen. 
V
/Y knop
Gebruikt Digitaal voorbeeld om een voorbeeld te tonen 
van het achtergrondbeeld met het toegepaste 
witbalanseffect (alleen bij opnamen met de zoeker). 
m
-knop
Opslaan van het achtergrond beeld (alleen als gegevens 
beschikbaar zijn). 
M
-knop
Weergeven van het scherm voor fijn afstemmen.
WB±
WB±
MENU
INFO
OK
Annul.
Annul.
Automatische witbalans
Automatische witbalans
OK
OK
Voorbeeld
Voorbeeld
K-30_OPM_DUT.book  Page 161  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM