Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
162
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
4
De witbalans fijn afstemmen. 
Beschikbare bewerkingen
5
Druk op de 4 knop. 
Opnieuw verschijnt het scherm dat werd weergegeven in stap 2. 
6
Druk op de 4 knop. 
De camera is gereed voor het maken van een opname. 
U kunt deze instelling gebruiken voor het bij opnamen handmatig 
aanpassen van de witbalans aan het licht. 
1
vierwegbesturing (3).
Vierwegbesturing 
(23)
Aanpassing van de kleurtinten tussen groen (G) 
en magenta (M). 
Vierwegbesturing 
(45)
Aanpassing van de kleurtinten tussen blauw (B) 
en amber (A). 
d
-knop
Reset de aanpassingswaarde naar de 
standaardinstelling. 
Selecteer, voor het instellen van de witbalans bij het ontladen van de flitser, 
[Automatische witbalans], [Onveranderd] of [Flitser] in [10. WB bij flitsen] van 
het [A Pers.instelling 2] menu. 
Witbalans manueel aanpassen
MENU
OK
±0
±0
G3
G3
A2
A2
Annul.
Annul.
OK
OK
Voorbeeld
Voorbeeld
K-30_OPM_DUT.book  Page 162  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM