Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
164
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
U kunt de instelling voor witbalans van een opname kopiëren en opslaan 
als handmatige witbalans. 
1
Druk op de vierwegbesturing (3) in de enkelbeeldweergave 
van de weergavestand. 
Het weergavepalet verschijnt. 
2
Gebruik de vierwegbesturing (2345) voor het selecteren 
van K (Opslaan als handm WB), en druk op de 4 knop. 
Het bevestigingsscherm voor opslaan verschijnt. 
3
Draai aan de e-knop aan de voorzijde (R) om een opname 
te selecteren. 
4
Selecteer een instelling met de vierwegbesturing (23) 
en druk op de 4 knop.
 De instelling voor witbalans van de 
geselecteerde opname wordt opgeslagen 
als handmatige witbalans en de camera 
is klaar voor opnamen. De instelling voor 
witbalans is K.
De Witbalans-instellingen van een gemaakte opname 
opslaan
U kunt alleen de witbalansinstelling kopiëren van foto-opnamen die met deze 
camera zijn gemaakt. De volgende opnamen kunt u niet selecteren.
• Dubbelopnamen
• Index-opnamen
• Foto’s die zijn gemaakt van een video-opname
100-0001
100-0001
OK
MENU
Opsl. als Manueel 2
Opsl. als Manueel 2
Opsl. als Manueel 3
Opsl. als Manueel 3
Opsl. als Manueel 1
Opsl. als Manueel 1
Slaat de witbalansinstellingen
Slaat de witbalansinstellingen
van deze opname op als een
van deze opname op als een
voorkeuze
voorkeuze
OK
OK
Annul.
Annul.
K-30_OPM_DUT.book  Page 164  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM