Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
165
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
Gebruik dit voor het instellen van de waarde van de kleurtemperatuur. 
1
2
Pas de kleurtemperatuur aan 
met de e-knoppen op de voor- en 
achterzijde. 
U kunt de kleurtemperatuurwaarde 
instellen tussen 2500K tot 10000k.
Kleurtemperatuurstappen verschillen per e-knop. 
*1 De standaardinstelling voor Kleurtemperatuur stapeenheden is [Kelvin]. U kunt 
de stapeenheden wijzigen naar [Mired] in [12. Kleurtemperatuurstappen] van het 
[A Pers.instelling 2] menu. De waarden worden echter voor weergave omgezet in 
Kelvin. 
3
Druk op de 4 knop.
Het Witbalans instelscherm verschijnt opnieuw. 
4
Druk op de 4 knop. 
De camera is gereed voor het maken van een opname. 
De witbalans aanpassen met de kleurtemperatuur
E-knop
Kelvin
Mired 
Voorzijde (R)
1 stap (100K)
1 stap (20M)
Achterzijde (S)
10 stappen (1000K)
5 stappen (100M)
MENU
OK
±0
±0
G3
G3
A2
A2
10000
K
10000
K
Annul.
Annul.
OK
OK
Voorbeeld
Voorbeeld
K-30_OPM_DUT.book  Page 165  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM