Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
166
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
Opnamen corrigeren
De eigenschappen van de camera en het objectief kunnen automatisch 
worden aangepast voor het maken van opnamen.
Vergroot het dynamisch bereik, verruimt de expressie van gradaties door 
de CMOS-sensor en zorgt voor minder over- en onderbelichte gebieden.
1
Druk op de M toets in standby stand.
Het bedieningspaneel wordt weergegeven. 
2
Gebruik de vierwegbesturing (2345) voor het selecteren 
van [Hooglichtcorrectie] of [Schaduwcorrectie], en druk op de 
4
 knop.
Het [Hooglichtcorrectie] of [Schaduwcorrectie] scherm wordt 
weergegeven.
3
Gebruik de vierwegbesturing (45) 
voor het wijzigen van de 
instellingen.
Selecteer, voor correctie van de hoge 
lichten, [Auto] (default setting), [On] (Aan) 
of [Off] (Uit).
Selecteer, voor schaduwcorrectie, [Auto] 
(default setting), [Zwak], [Normaal], 
[Sterk] of [Off] (Uit). 
Regeling van de helderheid
OK
MENU
Hooglichtcorrectie
Hooglichtcorrectie
Auto
Auto
OK
OK
Annul.
Annul.
OK
MENU
Schaduwcorrectie
Schaduwcorrectie
Auto
Auto
OK
OK
Annul.
Annul.
K-30_OPM_DUT.book  Page 166  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM