Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
167
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
4
Druk op de 4 knop. 
U keert terug naar het bedieningspaneel. 
Fotografie met een hoog dynamisch bereik is een manier om het volledige 
scala van donkere tot heldere gebieden uit te drukken door meerdere 
opnamen te maken met verschillende belichtingen (onderbelicht, juist 
belicht (standaard), en overbelicht), en ze in een enkel beeld te 
combineren. 
In dit gedeelte wordt beschreven hoe [HDR Capture] ingesteld wordt. 
1
Selecteer [HDR-opname] in het [A Opnamemodus 1] menu, 
en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [HDR-opname] verschijnt.
• Wanneer Correctie van de Hoge Lichten geactiveerd is, is de minimale 
gevoeligheid ingesteld op ISO 200.
• Instellen van [Hooglichtcorrectie] en [Schaduwcorrectie] is tevens mogelijk in 
[Instellingen D-range] van het [A Opnamemodus 2] menu. 
Opname met hoog dynamisch bereik
HDR-opname
Beschikbaar door instelling via het controlepaneel of in 
het [A Opnamemodus 1] menu. 
Z
 (HDR-nachtbeeld)
Beschikbaar door te selecteren uit de H stand. (p.93)
• HDR-opname is niet beschikbaar in de volgende situaties. 
• wanneer het bestandsformaat ingesteld is op [RAW] of [RAW+] 
• wanneer de camera ingesteld is op p stand
• Wanneer HDR-opname geselecteerd is, of in or in Z (HDR-nachtbeeld) 
stand, zijn de volgende functies niet beschikbaar
- Continu opnamen
- Belichtingsbracketing
- Ontladen flitser
- Dubbelopnamen
- Digitaal filter
• Als Z (HDR-nachtbeeld) geselecteerd is, doen de in instellingen voor deze 
stand de instellingen voor HDR-opname teniet. 
• Tijdens HDR-opname, of in Z (HDR-nachtbeeld) stand, worden meerdere 
opnamen gecombineerd tot één enkel beeld; het kost in dit geval dus tijd om 
een opname op te slaan. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 167  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM