Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
15
Deze handleiding bevat de volgende hoofdstukken.
Samenstelling van de handleiding
Beschrijft de geleverde accessoires en de namen en functies van de 
werkende onderdelen.
Beschrijft de eerste stappen van de aankoop van de camera tot het maken van 
opnamen. Lees dit hoofdstuk aandachtig door en volg alle aanwijzingen op.
Beschrijft de basisprocedures voor het nemen en weergeven van opnamen.
Beschrijft de functies voor het maken van opnamen.
Beschrijft de procedures voor het wijzigen van de opname-instellingen, 
zoals het bestandsformaat.
Beschrijft de verschillende procedures voor het weergeven en bewerken 
van opnamen.
Beschrijft de algemene camera-instellingen en de instellingen voor 
bestandsbeheer zoals de weergave-instellingen op de monitor en het 
mapbenoemingssysteem voor opnamen.
Beschrijft hoe u de camera aansluit op een computer; bevat bovendien 
installatie-instructies en een algemeen overzicht van de meegeleverde 
software.
Beschrijft het gebruik van de ingebouwde en de externe flitsers.
Behandelt het oplossen van problemen en geeft een overzicht van 
verschillende informatiebronnen.
1
5
4
3
2
6
10
9
8
7
K-30_OPM_DUT.book  Page 15  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM