Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
168
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
2
Druk op de vierwegbesturing (5) 
en selecteer een instelling met de 
vierwegbesturing (23) terwijl u op 
de 4 knop drukt.
3
Selecteer [Automatisch uitlijnen] met de vierwegbesturing 
(23). Selecteer O of P met de vierwegbesturing (45).
4
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor het selecteren van 
[Waarde belicht.bracket.], en druk op de vierwegbesturing 
(5).
5
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor het instellen van het 
bereik waarin de belichting gewijzigd kan worden, en druk op 
de 4 knop. 
Selecteer ±1 EV, ±2 EV (standaardinstelling) of ±3 EV. 
6
Druk twee keer op de knop 3. 
De camera is klaar om een serie opnamen te maken. 
O
Maakt gebruik van auto centrering. Gebruikt Shake Reduction volgens 
de [Shake Reduction] instelling. (standaardinstelling)
P
Maakt geen gebruik van Auto Centrering. Schakelt Shake Reduction uit.
MENU
OK
HDR-opname
HDR-opname
HDR-opname
HDR-opname
Automatisch uitlijnen
Automatisch uitlijnen
Waarde belicht.bracket.
Waarde belicht.bracket.
Annul.
Annul.
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 168  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM