Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
169
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
Correctie van vervormingen en laterale chromatische aberratie die het 
gevolg zijn van eigenschappen van het objectief.
 
Vervorming
Vervorming is het fenomeen waarbij het centrale deel van een opname 
opgeblazen lijkt (tonvervorming) of juist samengetrokken 
(kussenvervorming). Vervorming treedt sneller op bij gebruik van een 
zoomobjectief of een objectief met een kleine diameter, en rechte muren 
en de horizon worden op de opname gebogen weergegeven. 
• De procedure van Stap 2 kan ook via het bedieningspaneel uitgevoerd 
worden. 
• Wanneer zowel Shake Reduction als Automatische Centrering aan zijn, 
moet u op de volgende punten letten. 
• Houd de camera stevig vast, zodat de compositie van de opname niet 
verandert terwijl u de drie beelden vastlegt. Als de composities van de drie 
beelden onderling erg verschillen, kan het dat Automatische uitlijning niet 
mogelijk is. 
• Opnamen gemaakt met HDR-opname worden beïnvloed door bewegingen 
van de camera. Stel een hogere sluitersnelheid en een hogere ISO-
gevoeligheid in. 
• Als de ISO-gevoeligheid wordt ingesteld op [ISO AUTO], kan de 
gevoeligheid gemakkelijker dan normaal hoger worden. 
• Het kan dat automatische uitlijning niet mogelijk is wanneer lenzen met een 
focuslengte van meer dan 100 mm worden gebruikt of wanneer het 
volledige onderwerp schakeringen vertoont of een uniforme oppervlakte 
heeft. 
• In Z (HDR-nachtbeeld) staat [HDR-opname] vast op [Auto] en is de functie 
Automatische Centrering ingeschakeld.
• Als [1x voor bestandsform.] toegekend is aan de V/Y toets, kunt u 
tijdelijk HDR-opname uitschakelen en gemaakte opnamen in RAW+ 
bewaren door op de toets te drukken. 
Objectiefcorrectie
Kussenvervorming
Tonvervorming
K-30_OPM_DUT.book  Page 169  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM