Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
170
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
 
Laterale chromatische aberratie
Laterale chromatische aberratie is het fenomeen waarbij de vergroting 
van het beeld varieert met de kleuren (golflengten van licht); dit kan een 
onscherp beeld veroorzaken. Chromatische aberratie komt eerder voor 
bij korte brandpuntsafstanden. 
1
Druk op de M toets in standby stand.
Het bedieningspaneel wordt weergegeven. 
2
Selecteer [Vervormingscorrectie] of [Aanp. Lat. Chr. Abb.] met 
de vierwegbesturing (2345) en druk op de 4 toets.
Het scherm [Vervormingscorrectie] of [Aanp. Lat. Chr. Abb.] wordt 
weergegeven.
• Correcties kunnen alleen worden uitgevoerd bij gebruik van een DA-, 
DA L- of D FA-objectief of bij sommige FA-objectieven. Objectiefcorrectie 
kunt u niet selecteren als een niet-compatibel objectief is bevestigd. (p.284)
• De functies van Objectiefcorrectie kunnen niet worden gebruikt in combinatie 
met een accessoire zoals een tussenring of rear converter die tussen de 
camera en het objectief is aangesloten.
• De opnamesnelheid bij continue opnamen kan lager zijn wanneer u de 
functie voor vervormingscorrectie gebruikt.
• De effecten van functies van Objectiefcorrectie zullen soms nauwelijks 
waarneembaar zijn als gevolg van de opnameomstandigheden of andere 
factoren.
K-30_OPM_DUT.book  Page 170  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM