Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
171
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
3
Selecteer [Off] (Uit) of [On] (Aan) 
met de vierwegbesturing (45).
4
Druk op de 4 knop. 
U keert terug naar het bedieningspaneel. 
Hiermee kunt u de compositie van uw opname met gebruik van het Shake 
Reduction-mechanisme aan te passen. Gebruik dit als u de compositie wilt 
aanpassen, zoals bij het gebruik van een statief. 
1
Selecteer [Compositie aanpassen] in het [A Opnamemodus 3] 
menu, en druk op de vierwegbesturing (5).
Het scherm [Compositie aanpassen] verschijnt. 
2
Selecteer [Aanpassen starten], 
en druk op de 4 knop. 
Stel [Naar laatste positie] in op O
om de compositie aan te passen 
vanuit de vorige positie. 
Live View wordt weergegeven 
en u kunt de compositie aanpassen. 
• Wanneer een compatibel objectief aangesloten is en het bestandsformaat 
ingesteld is op [RAW] of [RAW+], worden de correctiegegevens opgeslagen 
als een RAW-bestandsparameter en kunt u bij de ontwikkeling van de RAW-
beelden [On] (Aan) of [Off] (Uit) selecteren. (p.222)
• U kunt [Vervormingscorrectie] en [Aanp. Lat. Chr. Abb.] ook instellen in [Lens 
Correction] van het [A Opnamemodus 2] menu. 
Compositie Aanpassen
OK
MENU
Vervormingscorrectie
Vervormingscorrectie
Aan
Aan
OK
OK
Annul.
Annul.
MENU
OK
OK
OK
Let op: afh. van het objectief
Let op: afh. van het objectief
kan compositie-aanpassing
kan compositie-aanpassing
vignettering veroorzaken
vignettering veroorzaken
Compositie aanpassen
Compositie aanpassen
Naar laatste positie
Naar laatste positie
Aanpassen starten
Aanpassen starten
K-30_OPM_DUT.book  Page 171  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM