Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
172
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
3
Corrigeer de compositie.
De hoeveelheid correctie (het aantal 
stappen) wordt weergegeven aan de 
rechterbovenzijde van het scherm. 
Beschikbare bewerkingen
4
Druk op de 4 knop. 
U keert terug naar de normale Live weergave, de camera is gereed voor 
het maken van een opname.
Vierwegbesturing 
(2345)
Verplaatst de compositie omhoog, omlaag, 
naar links en naar rechts.
Correctie tot maximaal 16 stappen (ongeveer 
±1,0 mm) op de beeldsensor. 
E-knop aan de 
achterzijde (S)
Correctie van het niveau van de compositie. 
Er kunnen tot maximaal 8 stappen (ongeveer ±1°) 
gecorrigeerd worden. 
|
 knop
Reset de aanpassingswaarde naar de 
standaardinstelling. 
• Shake Reduction en Horizoncorrectie zijn niet beschikbaar. 
• De opgeslagen aanpassingswaarde wordt gereset bij beëindiging van Live 
weergave. 
• Als u de Compositiecorrectie functie regelmatig gebruikt, kunt u de functie 
toewijzen aan de |/Y knop. (p.185)
OK
MENU
0
0
0
0
0
0
De compositie van de
De compositie van de
opname aanpassen
opname aanpassen
OK
OK
Annul.
Annul.
K-30_OPM_DUT.book  Page 172  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM