Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
174
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
1
Druk op de M toets in standby stand.
Het bedieningspaneel wordt weergegeven. 
2
Selecteer [Aangepaste opname] met de vierwegbesturing 
(2345) en druk op de 4 toets. 
Het Aangepaste Opname instelscherm verschijnt. 
De laatst gemaakte opname wordt in de achtergrond getoond. 
3
Selecteer met de vierwegbesturing 
(2345) een afwerking voor 
de opname. 
U kunt het effect van de geselecteerde 
aangepaste opname met het 
achtergrondbeeld controleren.
Ga verder naar Stap 8 als u geen 
parameters wilt wijzigen. 
Beschikbare bewerkingen
4
Druk op de M knop. 
Het scherm om de parameters aan te passen verschijnt. 
m
-knop
Opslaan van het achtergrond beeld (alleen als gegevens 
beschikbaar zijn). 
M
-knop
Het scherm om de parameters aan te passen wordt 
getoond.
V
/Y-knop. Gebruikt Digitaal voorbeeld om een voorbeeld te tonen 
van het achtergrondbeeld met het toegepaste effect van 
aangepast opname (alleen bij opnamen met de zoeker).
MENU
INFO
OK
Annul.
Annul.
Aanp. parameter
Aanp. parameter
Helder
Helder
OK
OK
Voorbeeld
Voorbeeld
K-30_OPM_DUT.book  Page 174  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM