Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
175
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
5
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
om een parameter te kiezen die 
u wilt wijzigen. 
De volgende parameters kunnen gewijzigd worden volgens de 
geselecteerde afwerking voor het beeld. 
Beeldtint
Parameter
Helder/Natuurlijk/
Portret/Landschap/
Levendig/
Schitterende kleur
Verzadiging: -4 tot +4
Tint: -4 tot +4
Hoge/Lage afstemming: -4 tot +4
Contrast: -4 tot +4
Scherpte: -4 tot +4
Gedempt/Bleach 
Bypass
Verzadiging: -4 tot +4
Aanpassing van kleur: Uit/Groen/Geel/Oranje/Rood/
Magenta/Paars/Blauw/Cyaan
Hoge/Lage afstemming: -4 tot +4
Contrast: -4 tot +4
Scherpte: -4 tot +4
Diapositieffilm
Scherpte: -4 tot +4
Monochroom
Filtereffect: Geen/Groen/Geel/Oranje/Rood/Magenta/
Blauw/Cyaan/Infraroodfilter
Aanpassen van kleur: Uit/Groen/Geel/Oranje/Rood/
Magenta/Paars/Blauw/Cyaan
Hoge/Lage afstemming: -4 tot +4
Contrast: -4 tot +4
Scherpte: -4 tot +4
Cross-processing
Willekeurig/Geprogrammeerd 1-3/Favoriet 1-3 
MENU
OK
Annul.
Annul.
Kleurverzadiging
Kleurverzadiging
OK
OK
Voorbeeld
Voorbeeld
K-30_OPM_DUT.book  Page 175  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM