Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
176
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
*1 Bij [Favoriet 1-3] kunt u de instellingen van een kruisverwerkte opname opslaan als 
favoriet om verder te gaan in het palet van de weergavestand. (p.176)
6
Regel de parameterwaarde met de vierwegbesturing (45). 
U kunt kleurverzadiging en tint controleren met behulp van het diagram. 
Beschikbare bewerkingen
7
Druk op de 4 knop. 
Opnieuw verschijnt het scherm dat werd weergegeven in stap 3. 
8
Druk op de 4 knop. 
U keert terug naar het bedieningspaneel. 
Het resultaat van cross-processing verschilt bij iedere gemaakte opname. 
Als u tevreden bent over de Crossprocessing-instellingen van een 
bepaalde opname, kunt u deze instellingen opslaan. In totaal kunnen drie 
Crossprocessing-instellingen worden opgeslagen voor foto’s en video-
opnamen. 
1
Druk op de vierwegbesturing (3) in de enkelbeeldweergave 
van de weergavestand.
Het weergavepalet verschijnt. 
E-knop aan de 
achterzijde (S)
Wisselt tussen [Scherpte] en [Fijne scherpte].
d
-knop
Reset de aanpassingswaarde naar de 
standaardinstelling.
U kunt tevens de instellingen wijzigen in het [A Opnamemodus 1] menu. 
De Cross-processing-instelling van een gemaakte opname 
opslaan
K-30_OPM_DUT.book  Page 176  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM