Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
178
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
Wanneer u foto’s maakt, kunt u een filtereffect toepassen. 
U kunt kiezen uit de volgende filters.
Digitaal Filter
Filternaam
Effect
Parameter
Kleurextractie
Om één of twee 
specifieke kleuren te 
onttrekken en de rest 
van het beeld zwart-wit 
te maken.
Onttrekbare kleur 1: Rood/
Magenta/Blauw/Cyaan/Groen/
Geel
Onttrekbaar kleurbereik 1: 1 tot 5
Onttrekbare kleur 2: Uit/Rood/
Magenta/Blauw/Cyaan/Groen/
Geel
Onttrekbaar kleurbereik 2: 1 tot 5
Speels
Voor het maken van 
opnamen die met een 
speelgoedcamera 
lijken te zijn gemaakt.
Schakeringsniveau: Uit/Laag/
Medium/Hoog (niet beschikbaar 
in C stand.)
Contrast: Laag/Medium/Hoog
Kleurbreuk: Rood/Groen/Blauw/
Geel
Retro
Voor het maken van 
ouderwets uitziende 
opnamen.
Kleur aanpassen (B-A): 7 niveaus
Beeldinkadering: Geen/Dun/
Normaal/Dik 
(Niet beschikbaar in C stand.)
Sterk contrast
Voor het maken van 
opnamen met sterke 
contrasten.
Intensiteit: 1 tot 5
Schaduw 
aanbrengen 
Om foto’s te nemen met 
verdonkerde 
randgebieden.
Schakeringstype: 4 types
Schakeringsniveau: -3 tot +3
Kleur inverteren
Keert de kleuren in de 
opname om.
Uit/Aan
K-30_OPM_DUT.book  Page 178  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM