Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
179
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
*1 Kan niet geselecteerd worden in de C stand.
1
Druk op de M toets in standby stand.
Het bedieningspaneel wordt weergegeven. 
2
Selecteer [Digitaal filter] met de vierwegbesturing (2345) 
en druk op de 4 toets. 
Het scherm voor de instelling van de digitale filter verschijnt. 
De laatst gemaakte opname wordt in de achtergrond getoond. 
3
Gebruik de vierwegbesturing 
(2345) om een filter te kiezen. 
U kunt het effect van het geselecteerde 
filtereffect met het achtergrondbeeld 
controleren.
Ga verder naar Stap 7 als u geen 
parameters wilt wijzigen. 
Kleur
Om foto’s te maken met 
de geselecteerde 
kleurfilter.
Kleur: Rood/Magenta/Blauw/
Cyaan/Groen/Geel
Kleurdichtheid Licht/Normaal/
Donker
• Digitaal filter is niet beschikbaar in de volgende situaties. 
• als Z (HDR-nachtbeeld) van de H stand ingesteld is 
• wanneer het bestandsformaat ingesteld is op [RAW] of [RAW+] 
• Als Digitaal filter geselecteerd is, zijn de volgende functies niet beschikbaar. 
• Continu opnamen
• Dubbelopnamen
• HDR-opname
• Intervalopname
• Afhankelijk van de toegepaste filter kan het opslaan van opnamen langer 
duren. 
Filternaam
Effect
Parameter
MENU
INFO
OK
Annul.
Annul.
Aanp. parameter
Aanp. parameter
Speels
Speels
OK
OK
Voorbeeld
Voorbeeld
K-30_OPM_DUT.book  Page 179  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM