Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
181
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
De knop aanpassen/
Functies van de e-knop
Het is mogelijk om functies toe te kennen aan de e-knop aan de voor-/
achterzijde, V/Y knop, en =/L knop. 
De functies die momenteel zijn toegewezen 
aan knoppen kunt u controleren met guide 
display.
U kunt voor elke belichtingsstand parameters selecteren voor wanneer de 
e-knoppen aan de voor- en achterzijden en | knop gebruikt worden.
1
Selecteer [Instelling e-knoppen] in het [A Opnamemodus 4] 
menu, en druk op de vierwegbesturing (5).
Het scherm [Instelling e-knoppen 1] verschijnt. 
2
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
om een belichtingsfunctie te 
selecteren. 
Draai de e-knop aan de achterzijde 
(S) voor het weergeven van het 
[Instelling e-knoppen 2] scherm. 
3
Druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm voor de geselecteerde belichtingsfunctie verschijnt. 
Instelling van de werking van de e-knoppen
Programma
Programma
Automatische belichting
Automatische belichting
MENU
1
2
Instelling e-knoppen
Instelling e-knoppen
K-30_OPM_DUT.book  Page 181  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM