Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
184
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
b
: Sluitersnelheid wijzigen    c: Diafragmawaarde wijzigen    o: Gevoeligheid 
wijzigen     m: LW-correctiewaarde aanpassen    }e: Terug naar e   
e
LINE: Programmalijn    eSHIFT: Programma shift    –: Niet beschikbaar.
5
Druk op de 4 knop.
6
Druk op de 3 knop.
Opnieuw verschijnt het scherm dat werd weergegeven in stap 2. 
Herhaal Stappen 2 tot 6 voor het wijzigen van de instellingen van andere 
belichtingsstanden.
7
Druk twee keer op de 3 knop. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven.
L
/a
b
c
(standaardinstelling)
c
b
e
LINE
(standaardinstelling)
b
SHIFT
c
SHIFT
p
c
(standaardinstelling)
c
o
c
c
o
C
Afhankelijk van de [Belichtingsvoorkeur] (p.143) 
van het [C Video 1] menu.
Belichtings-
functie
E-knop aan 
de voorzijde 
(R)
E-knop aan de 
achterzijde 
(S)
|
 knop
K-30_OPM_DUT.book  Page 184  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM