Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
185
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
U kunt één van de volgende functies toekennen aan de V/Y knop. 
1
Selecteer [Knoppen aanpassen] in het [A Opnamemodus 4] 
menu, en druk op de vierwegbesturing (5).
Het scherm [Knoppen aanpassen] verschijnt. 
2
Selecteer 
, en druk op de 
vierwegbesturing (5).
Het scherm voor het selecteren van een 
functie voor de V/Y knop wordt 
weergegeven.
Instellen van de werking van de V/Y Knop
1x voor 
bestandsform.
Het bestandsformaat wordt tijdelijk gewijzigd. Slaat een 
opname gelijktijdig op in JPEG- en RAW-formaten, 
ongeacht de instelling [File Format]. U kunt ervoor kiezen 
of de instelling al dan niet alleen van toepassing is op één 
opname en het bestandsformaat selecteren als u op de 
V
/Y toets drukt. (p.186) (standaardinstelling)
Belichtingsbracketing Maakt meerdere opnamen met verschillende 
belichtingsinstellingen. (p.104)
Optisch Voorbeeld
U kunt, als de V/Y knop ingedrukt is, de velddiepte 
controleren door de diafragma te verlagen naar de 
ingestelde waarde. (p.127)
Digitaal voorbeeld
Toont het digitale voorbeeld. (p.128)
Stelt in of het voorbeeld opgeslagen of vergroot moet 
worden, en of de histogram en helder/donker gebied 
waarschuwing weergegeven moet worden.
Compositie 
aanpassen
Past de compositie aan. (p.171)
Actief AF-gebied
In- of uitschakelen van het AF-punt als de scherpstelpunt 
selectiestand ingesteld is op [Selecteren]. (p.118)
MENU
1x voor bestandsform.
1x voor bestandsform.
AF1 inschakelen
AF1 inschakelen
AF1 inschakelen
AF1 inschakelen
Knoppen aanpassen
Knoppen aanpassen
K-30_OPM_DUT.book  Page 185  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM