Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
186
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
3
Druk op de vierwegbesturing (5) 
en selecteer een functie met de 
vierwegbesturing (23) terwijl u op 
de 4 knop drukt. 
4
Druk driemaal op de 3 knop. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven.
Als [1x voor bestandsform.] is toegewezen aan de V/Y knop, 
specificeert u de functie-instellingen. 
1
Selecteer [1x voor bestandsform.] in Stap 3 bij p.186.
2
Selecteer [Stop na 1 opname] met de vierwegbesturing (23) 
en selecteer O of P met de vierwegbesturing (45).
3
Kies met de vierwegbesturing (23) een bestandsindeling. 
Links staat de [Bestandsindeling] (p.157) instelling; rechts staat het 
bestandsformaat wanneer de V/Y toets wordt ingedrukt. 
Instelling van het One Push bestandsformaat
O
Het opnameformaat keert terug na het maken van een opname 
terug naar het originele bestandsformaat. (standaardinstelling)
P
De instelling wordt geannuleerd als u één van de volgende 
handelingen verricht. 
• de V/Y knop opnieuw ingedrukt wordt
• de Q knop of 3 knop ingedrukt wordt
• u draait aan de functiekiezer
MENU
OK
Annul.
Annul.
Knoppen aanpassen
Knoppen aanpassen
1x voor bestandsform.
1x voor bestandsform.
Belichtingsbracketing
Belichtingsbracketing
Dig. vb
Dig. vb
Digitaal voorbeeld
Digitaal voorbeeld
Compositie aanpassen
Compositie aanpassen
Actief AF-gebied
Actief AF-gebied
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 186  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM