Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
187
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
4
Druk op de vierwegbesturing (5). 
Selecteer a bestandsformaat met 
de vierwegbesturing (23) en druk 
op de 4 toets. 
5
Druk driemaal op de 3 knop. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven. 
U kunt een van de volgende functies toewijzen aan de =/L knop. 
U kunt afzonderlijke instellingen invoeren voor het maken van foto's of 
video’s.
1
Selecteer [Knoppen aanpassen] in het [A Opnamemodus 4] 
menu, en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Knoppen aanpassen] verschijnt. 
Instellen van de werking van de =/L Knop
AF1 inschakelen
Zowel de =/L knop als de ontspanknop zijn 
beschikbaar voor het uitvoeren van de autofocus. (p.113) 
(standaardinstelling)
AF2 inschakelen
Er wordt alleen automatisch scherp gesteld wanneer u 
op de knop =/L drukt, en niet wanneer u de 
ontspanknop tot halverwege indrukt.
AF uitschakelen
Als de =/L knop ingedrukt is, wordt autofocus niet 
uitgevoerd zelfs als de ontspanknop ingedrukt wordt. 
Haal uw vinger van de =/L knop om terug te keren 
naar normaal autofocus gebruik. 
Belichtingsgeheugen De belichtingsinstelling wordt vergrendeld als op de =/
L
 knop gedrukt wordt. (p.107)
MENU
Stop na 1 opname
Stop na 1 opname
1x voor bestandsform.
1x voor bestandsform.
Knoppen aanpassen
Knoppen aanpassen
K-30_OPM_DUT.book  Page 187  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM