Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
188
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
2
Selecteer 
 met de vierwegbesturing (23) en druk op de 
vierwegbesturing (5). 
Het =/L toetsicoon met C is de instelling voor de opname van 
films.
Het scherm voor het selecteren van een functie voor de =/L knop 
wordt weergegeven.
3
Druk op de vierwegbesturing (5) 
en selecteer een functie met de 
vierwegbesturing (23) terwijl u op 
de 4 knop drukt. 
4
Druk driemaal op de 3 knop. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven. 
MENU
OK
Annul.
Annul.
Knoppen aanpassen
Knoppen aanpassen
AF1 inschakelen
AF1 inschakelen
AF2 inschakelen
AF2 inschakelen
AF uitschakelen
AF uitschakelen
Belichtingsgeheugen
Belichtingsgeheugen
AF wordt uitgevoerd
AF wordt uitgevoerd
als op AF/AE-L-knop
als op AF/AE-L-knop
OK
OK
wordt gedrukt
wordt gedrukt
K-30_OPM_DUT.book  Page 188  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM