Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
189
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
Veelgebruikte instellingen opslaan
U kunt de huidige camera-instellingen in de A stand opslaan en ze 
makkelijk weer ophalen. 
De volgende instellingen kunnen opgeslagen worden. 
U kunt de instellingen opslaan als USER1 of USER2 stand, en ze 
gebruiken door de functiekiezer in te stellen op B of C.
1
Selecteer een opnamestand en voer de noodzakelijke 
instellingen in. 
2
Selecteer [USER-stand opslaan] in het [A Opnamemodus 4] 
menu, en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [USER-stand opslaan] verschijnt. 
• Opnamestand (
e
/
K
/
b
/
c
/
L
/
a
/
p
)
• Kleurruimte
• Gevoeligheid
• Autom. lichtmeting
• Witbalans
• AF.A
• Flitsinstelling/
Flitsbelichtingscorrectie
• AF-punt
• Objectiefcorrectie
• Transportstand
• Instellingen D-range
• Belichtingsbracketing
• Ruisond. hoge ISO-wrd
• Belichtingscompensatiewaarde
• Ruisond. lange sltrtijd
• Digitaal filter
• Shake Reduction/
Horizoncorrectie
• Aangepaste opname
• HDR-opname
• Instelling e-knoppen
• Bestandsindeling
• Knoppen aanpassen
• JPEG-resolutie
• [A Pers.instelling 1-4] 
menu-instellingen
• JPEG kwaliteitsniveau
De A stand kan niet ingesteld worden als de functiekiezer ingesteld is op 
n
, H of C. 
De instellingen opslaan
K-30_OPM_DUT.book  Page 189  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM