Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
190
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
3
Druk op de vierwegbesturing (5). 
4
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
voor het selecteren van [USER1] of 
[USER2], en druk op de 
vierwegbesturing (5). 
5
Druk op de vierwegbesturing (2) 
voor het selecteren van [Opslaan], 
en druk op de 4 knop. 
De instellingen worden opgeslagen en 
het scherm uit Stap 3 verschijnt weer. 
U kunt de naam van de A stand waarin de instellingen zijn opgeslagen, 
wijzigen. 
1
Selecteer [USER-st. hernoemen] in Stap 3 van 
“De Instellingen Opslaan”, en druk op de 
vierwegbesturing (5).
Het scherm [USER-st. hernoemen] verschijnt. 
Een instelnaam wijzigen
MENU
USER-stand opslaan
USER-stand opslaan
USER-stand opslaan
USER-stand opslaan
USER-st. hernoemen
USER-st. hernoemen
Opgesl. instellingen controleren
Opgesl. instellingen controleren
USER-stand resetten
USER-stand resetten
MENU
USER1
USER1
USER2
USER2
USER-stand opslaan
USER-stand opslaan
OK
MENU
USER-stand opslaan
USER-stand opslaan
Slaat huidige instellingen op
Slaat huidige instellingen op
in USER-stand 1
in USER-stand 1
Annuleren
Annuleren
Opsl
Opsl
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 190  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM