Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
192
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
1
Selecteer [Opgesl. instellingen controleren] in Stap 3 van 
Het scherm [Opgesl. instellingen controleren] verschijnt. 
2
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor het selecteren van 
[USER1] of [USER2], en druk op de vierwegbesturing (5).
De huidige instellingen die zijn 
opgeslagen in de geselecteerde A-
stand, worden getoond.
Ga van de ene naar de andere pagina 
met de vierwegbesturing (23). 
3
Druk op de knop 4. 
De camera keert terug naar het scherm [USER-stand opslaan]. 
Het is heel eenvoudig om opgeslagen instellingen weer te activeren. 
1
Stel de functiekiezer in op B of C. 
De A standgeleiding wordt geduende 
30 seconden weergegeven en de 
opgeslagen instellingen worden 
opgehaald. 
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor 
het controleren van de opgeslagen 
instellingen. 
De opgeslagen USER-instellingen controleren
Opgeslagen USER-instellingen gebruiken
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
±1EV
±1EV
± 0
± 0
±2.0
±2.0
200-800
200-800
0.0
0.0
0.0
0.0
G1
G1 A1
A1
MENU
OK
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 192  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM