Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
193
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
2
Wijzig de instellingen waar nodig. 
De opnamestand kan gewijzigd worden 
in [Belichtingsfunctie] van het 
[A Opnamemodus 1] menu. 
Het scherm wordt alleen weergegeven 
als de functiekiezer ingesteld is op B 
of C. 
3
Maak een opname. 
Reset de instellingen die zijn opgeslagen in de A stand naar de 
standaard instellingen. 
1
Selecteer [USER-stand resetten] bij Stap 3 van p.190 en druk 
op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [USER-stand resetten] verschijnt. 
2
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor het selecteren van 
[USER1] of [USER2], en druk op de vierwegbesturing (5). 
3
Druk op de vierwegbesturing (2) 
voor het selecteren van [Reset], 
en druk op de 4 knop. 
De A standinstellingen worden 
teruggezet naar de standaard waarden 
en het scherm dat getoond werd voor het 
selecteren van het menu-item wordt 
opnieuw weergegeven.
De instellingen die zijn gewijzigd in Stap 2 worden niet opgeslagen als A 
stand instellingen. De camera keert na uitschakeling terug naar de origineel 
opgeslagen instellingen. Om de instellingen te wijzigen, slaat u de A stand 
instellingen opnieuw op. 
Standaardinstellingen herstellen
1
2 3 4
MENU
OK
Aangepaste opname
Aangepaste opname
Digitaal filter
Digitaal filter
Opname-instell. foto's
Opname-instell. foto's
Autom. lichtmeting
Autom. lichtmeting
HDR-opname
HDR-opname
Belichtingsfunctie
Belichtingsfunctie
Annul.
Annul.
OK
OK
 
 
OK
MENU
USER-stand resetten
USER-stand resetten
USER-stand 1 wordt gereset
USER-stand 1 wordt gereset
naar stand.instell. en  -naam
naar stand.instell. en  -naam
Annuleren
Annuleren
Reset
Reset
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 193  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM