Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
6
Weergavefuncties en 
bewerking van opnamen
Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de diverse 
weergavefuncties en de bewerking van gemaakte 
opnamen.
toestel ...................................................................225
K-30_OPM_DUT.book  Page 195  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM