Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
196
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
me
n
6
Gebruik van de weergave/
bewerkingsfuncties
Geef de instellingen in voor de weergave en de bewerking van beelden 
in het palet van de weergavestand of het [Q Weergeven] menu. 
Druk op de vierwegbesturing (3) 
in de enkelbeeldstand om het palet 
van de weergavestand op te vragen. 
U kunt het weergavepalet ook weergeven 
als een video wordt onderbroken. 
Zie “De menu's gebruiken” (p.42) voor meer informatie over het werken met 
de menu's. 
Palet van de weergavestand items
Onderdeel
Functie
Pagina
s
Beeldrotatie 
Wijzigt de rotatie- informatie van een 
opname.
D
Digitaal filter 
Past een beeld aan met behulp van 
verschillende filtereffecten die bijvoorbeeld 
de kleurtoon van een opname wijzigen en 
een zachter of kleiner uiterlijk krijgt.
n
Formaat wijzigen
Wijzigt de opnameresolutie en 
kwaliteitsniveau van een gemaakte 
opname, en slaat de opname op als nieuw 
bestand.
o
Bijsnijden 
Van de gewenste uitsnede van een opname 
een nieuw opnamebestand maken.
p
Index 
Een aantal opnamen samenvoegen tot een 
nieuwe opname.
Z
Beveiligen
Opnamen beveiligen tegen abusievelijk 
wissen.
u
Diavoorstelling
De opnamen doorlopend weergeven.
MENU
OK
Einde
Einde
OK
OK
Beeldrotatie
Beeldrotatie
Rotatie van opnamen.
Rotatie van opnamen.
Handig bij weergave op tv
Handig bij weergave op tv
en andere apparatuur
en andere apparatuur
K-30_OPM_DUT.book  Page 196  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM