Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
197
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
men
6
*1 De functie is uitgeschakeld bij weergave van een video.
*2 De functie is uitgeschakeld bij weergave van een RAW-opname.
*3 Deze functie kan alleen worden uitgevoerd als een video-opname wordt getoond.
De volgende items zijn beschikbaar in het [Q Weergeven] menu. 
Druk op de 3 toets in weergavestand om het [Q Weergeven 1] 
menu weer te geven.
K Opslaan als handm 
WB 
U kunt de instelling voor witbalans van een 
opname opslaan als handmatige witbalans. p.164
s Kruisverwerking 
opslaan
Bewaart de instellingen voor een opname, 
gemaakt in cross processing stand of 
Aangepaste opname, als Favoriet. 
h
RAW-ontwikkeling 
  Verandert een RAW-beeld in JPEG-formaat 
en bewaart het als een nieuw beeld. 
[ Video bewerken 
Verdeelt een film en wist ongewenste 
segmenten. 
r
Stelt het aantal afdrukken en de datum voor 
beelden, opgeslagen op de SD 
geheugenkaart, in.
Weergave menu-items
Menu
Onderdeel
Functie
Pagina
Q
1
Diavoorstelling
De opnamen doorlopend weergeven. 
U kunt instellen hoe opnamen worden 
weergegeven tijdens een diavoorstelling. 
Snel zoomen
Bepaalt de initiële vergroting wanneer 
u beelden uitvergroot. 
Licht/donker geb
Bepaalt of de waarschuwing Helder/
Donker zone wordt getoond bij weergave. 
Auto opnamerotatie
Bepaalt of de beelden geroteerd worden 
wanneer u opnamen weergeeft, gemaakt 
met de camera in verticale positie of 
beelden waarvoor de rotatie-informatie 
in verticale positie werd veranderd. 
Alle opnamen 
verwijderen
Wist alle opgeslagen opnamen 
tegelijkertijd.
Onderdeel
Functie
Pagina
K-30_OPM_DUT.book  Page 197  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM