Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
Hartelijk dank voor uw aankoop van deze PENTAX A Digitale Camera. Lees deze 
handleiding voor gebruik door om de functies van de camera optimaal te kunnen benutten. 
De handleiding is een waardevol hulpmiddel om inzicht te krijgen in alle mogelijkheden van 
de camera. Bewaar ze daarom een veilige plaats. 
Geschikte objectieven
Voor deze camera kan gebruik gemaakt worden van DA-, DA L-, D FA- en FA J-objectieven 
en objectieven met een s positie op de diafragmaring. Als u andere objectieven of 
accessoires wilt gebruiken, zie dan p.59 en p.284. 
Auteursrechten
Opnamen die zijn gemaakt met de A en voor elk ander doel dan strikt persoonlijk 
gebruik zijn bestemd, mogen niet worden gebruikt zonder toestemming volgens de rechten 
zoals neergelegd in de auteursrechtwetgeving. Vergeet ook niet dat in sommige gevallen 
zelfs het fotograferen voor persoonlijk gebruik aan beperkingen verbonden is, zoals bij 
demonstraties, voorstellingen of presentaties. Opnamen die zijn gemaakt met het doel om 
auteursrechten te verkrijgen, kunnen ook niet worden gebruikt buiten het gebruiksbereik van 
het auteursrecht zoals beschreven in de auteursrechtwetgeving. Ook hiermee dient u 
rekening te houden. 
Handelsmerken
Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de 
Verenigde Staten en andere landen. Windows Vista is een wettig gedeponeerd handelsmerk 
of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
Macintosh, Mac OS en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd 
in de Verenigde Staten en andere landen. 
Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC. 
Dit product maakt gebruik van DNG-technologie onder licentie van Adobe Systems 
Incorporated. 
Het DNG logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Adobe Systems 
Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
Alle andere merk- of productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken 
van de betreffende bedrijven. De aanduidingen TM of ® worden in deze handleiding echter 
niet in alle gevallen gebruikt. 
Dit apparaat ondersteunt PRINT Image Matching III. Wanneer digitale fototoestellen, printers 
en software worden gebruikt die PRINT Image Matching ondersteunen, kunnen beelden 
worden gemaakt die beter overeenstemmen met hetgeen de fotograaf wil bereiken. 
Sommige functies zijn niet beschikbaar op printers die niet compatibel zijn met PRINT Image 
Matching III. 
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden. PRINT Image 
Matching is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation. Het PRINT Image Matching-
logo is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation. 
Voor dit product is een licentie verkregen conform de AVC Patent Portfolio License voor 
persoonlijk en niet-commercieel gebruik door consumenten voor (i) het coderen van video in 
overeenstemming met de AVC-norm (“AVC-video”) en/of (ii) het decoderen van AVC-video 
die door een consument is gecodeerd voor persoonlijke activiteiten en/of is verkregen van 
een aanbieder die gelicenseerd is om AVC-video aan te bieden. Voor elk ander gebruik is 
geen licentie verstrekt, uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Voor alle overige informatie kunt u 
terecht bij MPEG LA, L.L.C. 
Zie http://www.mpegla.com.
K-30_OPM_DUT.book  Page 0  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM