Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
198
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
me
n
6
De weergavemethode instellen
U kunt bepalen welke de initiële vergroting is wanneer u beelden 
uitvergroot (p.199), of de waarschuwing Helder/Donker zone wordt 
getoond en of de opnamen, gemaakt met de camera in verticale positie, 
in de enkelbeeldstand automatisch worden geroteerd. 
1
Selecteer [Snel zoomen] in het [Q Weergeven 1] menu 
en druk op de vierwegbesturing (5). 
2
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
om de vergroting te selecteren 
en druk op de 4 knop. 
Kies [×16], [×8], [×4], [×2] of [Uit] 
(standaardinstelling). 
3
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor het selecteren 
van [Licht/donker geb] of [Auto opnamerotatie], en gebruik 
de vierwegbesturing (45) voor het selecteren van O of P. 
4
Druk op de 3 knop. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven. 
Licht/donker geb
Lichte (overbelichte) gedeeltes knipperen rood en 
donkere (onderbelichte) gedeeltes knipperen geel. 
Auto opnamerotatie
Tijdens het weergeven wordt de opname 
automatisch geroteerd gebaseerd op de rotatie-
informatie als [19. Rotatie-info opslaan] in het 
[A Pers.instelling 3] menu ingesteld op [Aan]. 
De waarschuwing Helder/Donker zone wordt niet weergegeven in de 
Gedetailleerde Informatieweergave en de RGB Histogram Weergave. (p.30)
MENU
1
OK
Alle opnamen verwijderen
Alle opnamen verwijderen
Diavoorstelling
Diavoorstelling
Snel zoomen
Snel zoomen
Licht/donker geb
Licht/donker geb
Auto opnamerotatie
Auto opnamerotatie
Annul.
Annul.
Uit
Uit
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 198  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM