Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
199
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
men
6
Selectie van de Weergavefuncties
U kunt beelden in een lijst tonen of opgeslagen beelden één voor één 
weergeven. 
U kunt opnamen in de weergavestand tot maximaal 16 keer vergroten. 
1
Selecteer een opname in de enkelbeeldstand. 
2
Draai de e-knop aan de achterzijde 
(S) naar rechts (richting y). 
Het beeld wordt met elke klik vergroot 
(1,2 tot 16 keer). 
Beschikbare bewerkingen
Vergroten van Beelden
E-knop aan achterzijde (S) 
naar rechts (y)
Vergroot het beeld (tot 16 keer). 
E-knop aan achterzijde (S) 
naar links (f)
Verkleint de opname (tot maximaal 
1 keer). 
Vierwegbesturing (2345)
Verplaatst de vergrote zone. 
E-knop aan de voorzijde (R)
Behoudt de vergroting en de positie van 
het vergrote gebied en toont de vorige/
volgende opname.
d
-knop
Zet de positie van het vergrote gebied 
terug naar het midden (als het vergrote 
gebied niet in het midden is).
M
-knop
Schakelt om tussen [Standaard 
infoweergave] en [Geen infoweergave]. 
4
-knop
Keert terug naar enkelbeeldstand. 
x4
x4
100-0001
100-0001
K-30_OPM_DUT.book  Page 199  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM