Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
200
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
me
n
6
1
Draai de e-knop op de achterzijde (S) naar links (naar f) 
in de enkelbeeldstand. 
Het scherm met 9 miniaturen wordt 
getoond (standaardinstelling). 
2
Draai de e-knop aan de achterzijde (S) opnieuw naar links 
(richting f) voor het weergeven van de mapweergave.
De opnamen worden gegroepeerd en 
weergegeven op basis van de mappen 
waarin de opnamen zijn opgeslagen.
• De standaardinstelling voor de eerste klik is 1,2 keer. U kunt dit wijzigen 
in [Snel zoomen] van het [Q Weergeven 1] menu. (p.198)
• Verticale opnamen worden aanvankelijk volledig weergegeven met een 
vergroting van 0,75 x die van horizontale opnamen, zodat de vergroting 
bij de eerste klik in dat geval een vergroting is van 1 keer.
Weergave van meerdere opnamen
100-0010
100-0010
100_0202
100_0202
50
50
100
100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105
K-30_OPM_DUT.book  Page 200  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM