Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
201
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
men
6
3
Selecteer het beeld/de beelden die u wil weergeven. 
Beschikbare bewerkingen
4
Draai de e-knop aan de achterzijde (S) naar rechts 
(richting y). 
De camera keert terug naar de weergave van één enkele opname.
U kunt het aantal opnamen dat tegelijk getoond wordt wijzigen, 
of de opnamen tonen gesorteerd op opnamedatum.
1
Druk op de M knop in Stap 1 van p.200. 
Het scherm voor de keuze van de weergavestijl verschijnt. 
2
Selecteer de weergavestijl met 
de vierwegbesturing (2345). 
Vierwegbesturing 
(2345)
Verplaatst het selectiekader. 
U
/i-knop
Wist de geselecteerde beelden. (p.207)
4
-knop
Toont het geselecteerde beeld in de 
enkelbeeldstand. 
Toont het eerste beeld van de geselecteerde 
map in de enkelbeeldstand (in mapweergave). 
Wijzigen van de Weergavestijl voor meerdere opnamen
MENU
OK
Annul.
Annul.
9 Miniatuurweergave
9 Miniatuurweergave
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 201  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM